รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2565 (มอบตัว 20-23 มกราคม 2565)

ข้อมูลการสมัครและราย

Read more

แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

Read more