จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์)

Read more

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน)

Read more