ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกบริการศูนย์ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565”

Read more