คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนางรอง ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

โครงการ เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ เพื่อป้องกันปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

Read more