ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 ส.ค. 64 (เรียนออนไลน์ 100% ทุกกลุ่ม ทุกห้อง)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 64 (เรียนออนไลน์ 100% ทุกกลุ่ม ทุกห้อง)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 – 25 ก.ค. 64 (เรียนออนไลน์ 100% ทุกกลุ่ม ทุกห้อง)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 (เรียนออนไลน์ 100% ทุกห้อง ทุกกลุ่ม)

Read more

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Read more