แข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

Read more

เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายภูวดล มิ่งขวัญ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

Read more