จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน คอมพิวเตอร์)

Read more

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน)

Read more

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ออกบริการศูนย์ “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565”

Read more

รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2565 (มอบตัว 20-23 มกราคม 2565)

ข้อมูลการสมัครและราย

Read more