ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 (เรียนออนไลน์ 100% ทุกห้อง ทุกกลุ่ม)

Read more