ติดต่อเรา

ที่อยู่ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์ 085-7785544 , 044-631556
แฟ็กซ์ 044-632008
อีเมลล์ nricec@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://nrtech.ac.th/

แผนที่วิทยาลัย